Om ROT-avdraget

Ett skatteavdrag för privatpersoner

ROT-avdraget är tacksamt för alla privatpersoner som vill renovera, bygga om eller bygga till en fastighet de äger. Med hjälp av ROT-avdraget kan du få 30% lägre arbetskostnader om du väljer att ta in externa, professionella hantverkare. Den myndighet som kontrollerar avdraget är Skatteverket och ett krav de ställer upp är att bostaden inte får vara nybyggd, det vill säga yngre än fem år, samt att man måste bo i fastigheten åtminstone en viss del av året.

Vid entreprenader får man ett lägre pris

Om ni väljer att anlita oss för entreprenad Stockholm är det mycket möjligt att ni kan använda er av ROT-avdraget. Huruvida du har rätt till att få subventionen beror på projektets art och om du själv betalar skatt i Sverige. Vill du exempelvis renovera ett badrum eller göra en tillbyggnad på din sommarstuga är det två arbeten som berättigar er till ROT. Som mest kan ni göra ett avdrag på 50 000 kronor per person och år.

Vi hjälper er med ROT

Om ni ska utföra en entreprenad i Stockholm kan vi dels hjälpa er reda ut vad ni har rätt till i avdragsväg och dels se till att beloppet dras av direkt på fakturan. Det gör att ni själva inte behöver ansöka om att få subventionen hos Skatteverket.