om- och tillbyggnation med entreprenad i Stockholm

Om- och tillbyggnation

Vi hjälper dig gärna utföra om- och tillbyggnationer i din bostad. Alla åtgärder som ökar din byggnads volym klassas som en tillbyggnad. Det finns en hel del regler kring om- och tillbyggnationer att hålla reda på. Generellt behöver du åtminstone göra en anmälan.

Hur mycket du kan bygga till eller bygga om beror på hur du bor. Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus kan du exempelvis uppföra ett attefallshus om maximalt 25 kvadratmeter. Du behöver dock göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. För mer omfattande om- och tillbyggnationer krävs att du söker bygglov.

Kontakta oss om du vill bygga om eller utföra en tillbyggnation till din bostad. Det finns många sätt att utöka din bostadsyta, med både små och stora medel! Vi rådgiver gärna kring de regler som gäller.

När du vill bygga om eller bygga till din befintliga bostad är vi med dig under alla steg av processen, från planering till färdigt resultat.